A A+ A++

Social media

Piotr Szulkowski, syn Sławetnego Kaietana Szulkowskiego, Gospodarza lat Czterdzieści Siedm maiącego, tu w Ostrowi pod Numerem Siedmdziesiąt Siodmym zamieszkały i Franciszki Bozynakowny lat Czterdzieści maiącey. Dziecię okazano w przytomności Pawła Zgody, lat Trzydzieści Sześć, i Adama Nowickiego, lat Czterdziesci maiących, obydwoch Gospodarzy w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1827, poz. 25; Franciszek Szulkowski, syn Jan Szulkowskiego rolnika lat trzydzieści liczącego w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Teresy z Dęmbków lat trzydzieści maiącey. Dziecię urodzone w tymże mieście okazano w przytomności Antoniego Dembka rolnika i Bartłomieja Zygmonta stolarza w Ostrowi zamieszkałych. KUO, 1838, poz. 1; Józef Szulkowski, młodzian w mieście Ostrowi zamieszkały z Ewą Nowowieyską, panną. KMO, 1840, poz. 26; Ludwik Szulkowski, syn Jana Szulkowskiego, rolnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Teressy. KUO, 1841, poz. 105; Kaietan Szulkowski, rolnik, syn Jakoba i Katarzyny urodzony w Rudzie. KZO, 1842, poz. 72; Konstanty Szulkowski, syn Jana Szulkowskiego, gospodarza w Ostrowi i Teresy z Dąmbkow. KUO, 1845, poz. 45; …zostało zawarte Religijne Małżeństwo między Piotrem Szulkowskim Młodzianem, Gospodarzem rolnym w Ostrowi, synem niegdy Kajetana i Franciszki z Breynaków, byłych Gospodarzy rolnych w Ostrowi, lat 19 maiącym, a Franciszką

This site is registered on wpml.org as a development site.