A A+ A++

Social media

Szaia Herszkowicz Szyszen, z własnego przemysłu utrzymujący się lat 94 w wsi Chruścielach w Obwodzie Stanisławowskim żyiący, po śmierci podług życzenia swego do Ostrowi iako miejsca urodzenia dla pogrzebania przywieziony. KZOb 1832, poz. 12; Chaia Mortkowna Leyzorowa Szysen lat 66, żona Leyzora Szaykowicza z Ostrowi. KZOb 1846, poz. 116; …zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnymi Leyzorem Szjbowiczem Szysen wdowcem lat 71 urodzonym w Ostrowi z Szai Herszkowcza Estery Lejzorowny, właścicielem domu i Feygą Boruchową Borcykier wdową lat 39 urodzoną w Broku z Majera Michlowicza i Sosi Ayzykowny. KMOb 1847, poz. 15; Ryfka Leyzorowna Szysen, córka Leyzora Szajowicza i Fejge Majerowne w Ostrowi zamieszkała. KZOb 1849, poz. 27; Lejzor Szajowicz Szysen właściciel Domu 75 l., zmarły mąż Fejgi Majerowny wyrobnicy, Ostrów. KZOb 1861, poz. 21; nazwisko utworzone od ap. szys ‘strzał’ (por. NP2, s. 572) formantem – en lub od ap. szyszka (por. NP2, s. 572).

This site is registered on wpml.org as a development site.