A A+ A++

Social media

Woyciech Tułodziecki Kawaler lat dwadzieścia ieden iak dowodzi metryka z Ksiąg Rumiańskiego wydana w Summaryuszu pod Numerem czterdziestym dziewiątym, syn Jędrzeia i Franciszki z Opatowskich małżonków Stanu Wieyskiego Wyrobników w Mieście Ostrowi wraz z temiż zamieszkały, także Maryanna Szczesna panna lat siedemnaście iak dowodzi metryka z Ksiąg Kościoła Porębskiego wydana w Summaryuszu pod Numerem pięćdziesiątym, córka Jana Gospodarza rolnego i nieżyiącey Magdaleny z Boszków alias Kraiewskiey iak dowodzi akt zeyścia z Gminy Porembskiey pod Numerem pięćdziesiątym pierwszym, Stanu Wieyskiego w Wsi Komorowie wraz z Oycem zamieszkała, są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Zawarte w przytomności Grzegorza Koski lat czterdzieści pięć, Jana Koski lat czterdzieści w Mieście Ostrowi, Antoniego Wasielewskiego lat sześćdziesiąt i Tomasza Brzoski lat dwadzieścia sześć w Wsi Komorowie zamieszkałych

This site is registered on wpml.org as a development site.