A A+ A++

Social media

Tauba Turek, córka Starozakonnego Herszka Cyrulika lat ośmdziesiąt liczącego w Ostrowi zamieszkałego Blumy lat 34. KUOb 1832, poz. 22; Herszek Turek, syn Lejby Herszkowicza wyrobnika w Ostrowi i Ewy Lei Boruchówny. KUOb 1846, poz. 43; Ryfka Laybowna Turek lat 10, córka Leyby Herszkowicza i Lei Boruchowny w Ostrowi z wyrobku utrzymuiących się. KZOb 1846, poz. 103; Jankiel Josk Turek, syn Lejby Herszkowicza Turka, wyrobnika w mieście Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Leyi Boruchowny. KUOb 1849, poz. 5; Herszek Berek Turek, syn Litmana Herszkowicza Turka cyrulika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Małki Joszkowney. KUOb 1850, poz. 69; Bluma Abramowna Herszkowa Turek, wdowa wyrobnica w Ostrowi zamieszkała. KZOb, 1852, poz. 34; Abram Jankiel Turek, syn Litmana Herszkowicza Turka cyrulika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Małki Juszkowny. KUOb, 1853, poz. 103; KZOb, 1854, poz. 198; Abram Jankiel Litmanowicz Turek, syn Litmana Herszkowicza i Małki Joszkownej małżonków Turek, cyrulików w Ostrowi zamieszkałych. KZOb, 1854, poz. 198; Wolf Turek, syn Litmana Herszkowicza Turka cyrulika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Małki Joszkowny. KUOb, 1856, poz. 15; KZOb 1856, poz. 80; Sról Ićk Turek, syn Leyby Herszkowicza Turka wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Eny Ley Boruchowny. KUOb, 1856, poz. 30; Ićk, syn Litmana Herszkowicza Turek cyrulika i Małki Jośkowny, Ostrów. KUOb 1862, poz. 128; Herszek Lejbowicz Turek kawaler 18 l., urodzony i zamieszkały w Ostrowi, syn Lejby Herszkowicza i Eny Leji Boruchowny małżonków Turek wyrobników, także Mnucha Bejła Srulowna Sztern panna 18 l., urodzona w Długosiodle powiecie pułtuskim, czasowo w Ostrowi zamieszkała, córka Sróla Abramowicza i Gołdy małzonków Stern wyrobników. KMOb 1864, poz. 4; Abram Dawid, syn Hersza Borucha Lejbowicza Turek wyrobnika i Mnuchy Bejły Srolowny, Ostrów. KUOb 1864, poz. 100; Szmul Turek syn Herszka Lejbowicza młynarza w Ostrowi zamieszkałego i Nochy Bajli Srulowny. KUOb 1868, poz. 70; Sura Bluma Turek, córka Herszka Borucha Lejbowicza młynarza w Ostrowi zamieszkałego i Mnuchy Bejli Srulowny. KUOb 1870, poz. 77; Mortka Turek 12 l., syn Lejby Herszkowicza i Eny Lei Boruchowny. KZOb 1871, poz. 14; Lejba Herszkowicz Turek 59 l., wyrobnik urodzony i zamieszkały w Ostrowi, pozostawił żonę Enę Leję Boruchownę. KZOb 1872, poz. 48; Hersz Boruch Lejbowicz Turek 30 l., wyrobnik urodzony i zamieszkały w Ostrowi, pozostawił żonę Nechę Bejlę Srulownę. KZOb 1872, poz. 60; Szmul Moszk Herszkowicz Turek 7 l., urodzony

This site is registered on wpml.org as a development site.