A A+ A++

Social media

Jozef Waniewski, syn Adama, Rolnika Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Maryanny z Chronikow, urodził się w Domu naiętym u Kacpra Brzostka pod Numerem Dwieście Ośmnaście przy Ulicy Wileńskiey. Dziecię okazano w przytomności Stefana Maliszewskiego Rolnika, tudzież Woyciecha Jazgarzewskiego Maystra Kunsztu Kowalskiego, obydwa Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkali. KUO 1809, poz. 109; Jan Waniewski, syn Adama, rolnika Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Maryanny z Chronikow, urodził się w domu naiętym u Bielinskiey Wdowy pod Numerem Siedemdziesiąt trzy. Dziecię okazano w przytomności Stefana Maliszewskiego i Grzegorza Koski, rolnikow Stanu Mieyskiego, obydwóch niekrewnych w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1811, poz. 67; Jozef Waniewski, trzy lata żyiący, syn Adama i Maryanny z Chronikow w Ostrowi zamieszkałych, umarł w domu pod Numerem sześćdziesiąt dwa w Ulicy Warszawskiey, co poświadczają Piotr Lipinski Szynkarz i Jan Choinka, Szewc, obydwa w Ostrowi zamieszkali, nie krewni. KZO 1812, poz. 56; Jozef Waniewski, syn Sław. Adama, obywatela rolnego w Ostrowi i Maryanny z Chronikow, urodził się w domu oyca pod numerem 107. Świadkowie: Woyciech Jazgarzewski kowal i Jan Kozka rolnik. KUO 1815, poz. 65; Franciszek Waniewski, syn Adama stanu mieyskiego i Maryanny z Chronikow, Ostrów Dom nr 150. KUO 1819I, poz. 83; Kazimierz Waniewski 2 godizny, syn szlachetnych Adama i Maryanny Chronikowny Gospodarzy rolnych, Ostrów Dom nr 113. KZO 1821I, poz. 92; Franciszek Waniewski, syn Sławetnego Tomasza Waniewskiego Gospodarza lat Dwadziescia Siedm maiącego, tu w Ostrowi pod Numerem Sto Piędziesiątym zamieszkały i Scholatyki z Brzotkow lat Dwadziescia Dwa maiącey. Dziecię okazano w przytomności Marka Chudanowskiego Szewca lat Czterdziesci Trzy, tudzież Benedyktego Choynowskiego Gospodarza, lat Sześdziesiąt maiących, obydwoch w Miescie Ostrowi zamieszkałych. KUO 1827, poz. 161; Tomasz Waniewski, zawarte religijne małżeństwo między Sławetnemi: Tomaszem Waniewskim l. 25 Młodzianem, Syn Adama i Maryanny z Chronikow Waniewskich na Gospodarstwie w Ostrowi zamieszkali a Panną Scholastyką Brzostkowną, l. 19, Corką Woyciecha i Maryanny z

This site is registered on wpml.org as a development site.