A A+ A++

Social media

Jan Wardeszka [w rejestrze Wardaszka] lat dwadzieścia sześć iak dowodzi metryka pod Numerem dwudziestym dziewiątym w Summaryuszu, syn Antoniego nieżyiącego iak dowodzi akt zeyścia pod Numerem trzydziestym i Teresy małżonków, Kawaler Stanu Mieyskiego Gospodarz rolny w Mieście Ostrowi zamieszkały, także Maryanna Kańkosiówna panna lat dwadzieścia cztery iak dowodzi metryka pod Numerem trzydziestym pierwszym, córka Franciszka i Maryanny z Janickich małżonków Stanu Mieyskiego w Mieście Ostrowi zamieszkała, są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Stefana Maleszewskiego lat czterdzieści dwa, Wincentego Swiderka lat czterdzieści trzy, Felixa Offman lat dwadzieścia siedm i Marcela PAwelskiego lat trzydzieści cztery Gospodarzy rolnych Stanu Mieyskiego w Mieście Ostrowi zamieszkałych niekrewnych. KMO 1824, poz. 11; Franciszek Wardaszka, syn Jana 28 l. Gospodarza rolnego Stanu Wieyskiego z Domu nr 186 w Ostrowi i Maryanny Kańkosiowny 25 l. Świadkowie: Marcel Sokołowski 53 l. i Jan Musiński 31l., Gospodarze rolni Stanu Mieyskiego z Ostrowi. KUO 1824, poz. 147; Jan Wardaszka 25 l. Kawaler, syn nieżyiącego Antoniego i Teresy Stanu Mieyskiego, Gospodarz rolny z Miasta Ostrowi. Maryanna Kańkosiowna panna 24 l., córka Franciszka i Maryanny z Jarnickich Stanu Mieyskiego z Miasta Ostrowi. KzapO 1824, poz. 19, 26; Franciszek Wardaszka 25 l., syn niezyiącego Antoniego i Teresy z Czwartków, Mayster kunsztu Bednarskiego Stanu Mieyskiego z Miasta Ostrowi. Maryanna Potocka panna 18 l., córka Jana i Katarzyny z Kańkosiów Stanu Mieyskiego z Miasta Ostrowi. KzapO 1825, poz. 49, 50; Franciszek Wardaszka kawaler lat dwadzieścia pięć iak dowodzi metryka w Summaryuszu pod Numerem osiemdziesiątym dziewiątym, syn niegdy Antoniego nieżyiącego iak dowodzi akt zeyścia pod Numerem sto i Teresy z Czwartków Gospodarzy rolnych Stanu Mieyskiego w Mieście Ostrowi zamieszkały i tuż urodzony pełnoletni Bednarz, także Maryanna Potocka panna lat osiemnaście iak dowodzi metryka pod Numerem sto ieden, córka Jana i Katarzyny z Kańkosiow małżonków Stanu Mieyskiego Gospodarzy rolnych w Mieście Ostrowi urodzona i tuż wraz z Rodzicami zamieszkała, są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Zawarte w przytomności Bernarda Kańkosia lat czterdzieści cztery, Filipa Wołkowickiego lat czterdzieści

This site is registered on wpml.org as a development site.