A A+ A++

Social media

Gołda, córka Herszka Tewiowicza Węgierka wyrobnika i Uder Dawidowny, Ostrów. KUOb 1861, poz. 65; Tewia, córka Chajma Tewelowicza Węgierka wyrobnika i Udes Dawidowny, Ostrów. KUOb 1862, poz. 136; Hajm/Chajm Herszek, syn Mośka Lejbowicza Węgierka [w rejestrze Węgerka] szewca i Sury Dawidowny, Ostrów. KUOb 1864, poz. 60; Szmul Lejb Zysnowicz Węgerka 28 l. spektór, zmarły mąż Basi Węgerka, ojciec Jankla, Zyndla i [nieczytelne]. Ostrów. KZOb 1864, poz. 27; Ruchla Frejda Lejzorowna Ajzykowa Węgerka 50 l., zmarła żona Ajzyka Lejbowicza Węgerka, matka Fejgi z Miasta Broku, Ostrów. KZOb 1866, poz. 59; Ruchla Wengierka zamężna 55 l., zmarła córka zmarłych Szaji Topola i nieznanej matki urodzona w os. Zaręby Kościelne pow Ostrowski, zamieszkała w m. Ostrów, pozostawiła męża Rubina Węgierkę młynarza, Ostrów, KZOb 1879, poz. 42; Rubin Węgierka wdowiec, właściciel nieruchomości i młyna wiatrakowego 56 l., zmarły syn zmarłych Tewja Węgierki i Gołdy z domu Ickowny, urodzony w miejscu nieznanym, zamieszkały w m. Ostrów, Ostrów. KZOb 1881, poz. 138; Rubin Węgierka 43 l., zmarły krawiec, mąż Sury Chany z Goldfarbów, syn Chaima Lejzora i Rywki z Majmudesów, Ostrów. KZOb 1929, poz. 25; Guta Węgierka 75 l., zmarła wdowa po Janklu, bez zajęcia, urodzona i stała mieszkanka osady Zaręby Kościelne, córka Michla i Michli małżonków Brzoza, Ostrów. KZOb 1931, poz. 17; nazwisko utworzone od ap. n. etn. Węgier ‘członek ludu ugrofińskiego zamieszkującego tereny dzisiejszych Węgier’ (za: NP 2, s. 669) formantem -ka.

This site is registered on wpml.org as a development site.