A A+ A++

Social media

Chaim Nuta Welgacki kawaler 18l., urodzony we wsi Knurowiec gm. Brańszczyk, zamieszkały we wsi Białebłoto pow. Ostrowskiego przy rodzicach, syn Abrama Igły Welgackiego i Gitli małżonków Welgackich krawców, także Sura Bejła Brzostek panna 17 l., urodzona i zamieszkała w m. Ostrów przy ojcu, córka żyjącego Herszka Moszkowicza i zmarłej Gnendli Zelkowny małżonków Brzostek robotników. KMOb 1876, poz. 16; nazwisko utworzone od ap. wielki, stp. wieliki (por. NP2, s. 675) formantem -cki.

This site is registered on wpml.org as a development site.