A A+ A++

Social media

sławetny Izydor Wicyk 37 l., urodzony w parafii Sadoskiey, młodzian w Kołodziązu urodzony teraz wyrobnik z Ostrowi, syn nieżyiących Jozefa i Anastazyi z Bartnikow, także Agnieszka Przasnkowa 30 l., wdowa po Stefanie, córka nieżyiących Andrzeia i Apolonii z Rzankowskich małżonków Malców, gospodyni rolna z Ostrowi. KMO 1818I, poz. 16, I. W. także Agnieszki z Rankowskich Przastkowey wdowy. KzapO 1818I, poz. 17; Mikołay Alexander Wicyk, syn Izydora stanu mieyskiego i Agnieszki z Malcow, Ostrów Dom nr 153. KUO 1819I, poz. 106, Mikołay W. rok, umarł, syn szlachetnych I. i A. z M. KZO 1820I, poz. 165; Paweł Wicyk, syn Izydora i Agnieszki z Malców Gospdoarzy rolnych, Ostrów Dom nr 154. KUO 1821II, poz. 21; Izydor Wycek [Wicyk-w skorowidzu], Gospodarz rolny w Ostrowi zamieszkały, urodzony w Kołodziąż Parafij Sadowne, syn niegdy Jozefa i Anastazyi Małzonkow Wycykow Włoscian rolnych w Wsi Kołodziązu Parafij Sadowne, Wdowiec poniegdy Agnieszce z Malcow oraz Franciszka Rzepecka Wyrobnica Wdowa w Ostrowi zamieszkała, córka niegdy Błażeja i Heleny Małzonkow Michalskich byłych Wyrobnikow w Ostrowi, Wdowa po niegdy Jozefie Rzepeckim Gospodarzem rolnym z Ostrowi. KMO 1833, poz. 14; Jan Wicyk, syn Pawła Wicyka, wyrobnika w Ostrowi i Maryanny z Rzepeckich. KUO, 1845, poz. 93; Jan Wicyk rok 1 maiący, syn Pawła i Maryanny z Ostrowi. KZO 1846, poz. 86; Jan Wicyk syn Pawła, Gospodarza rolnego w Ostrowi i Maryanny z Rzepeckich. KUO 1847, poz. 154; Walenty Wiczyk lat 4 maiący syn Pawła, Gospodarza rolnego w Ostrowi i Maryanny. KZO 1847, poz. 99; Alexander Wiczyk syn Pawła Wyrobnika w Ostrowi i Maryanny z Rzepeckich. KUO 1849, poz. 130; Alexander Wicyk puł roku mający syn Pawła i Maryanny z Ostrowi. KZO 1850, poz. 14; Antoni Wicyk syn Pawła wyrobnika w Ostrowi i Maryanny z Rzepeckich. KUO 1850, poz. 187; Izydor Wicyk wdowiec wyrobnik lat 80 liczący mąż Agnieszki z Malcow, w Ostrowi zamieszkały. KZO 1853, poz. 93; Paulina Wicyk córka Pawła wyrobnika w Ostrowi i Maryanny z Rzepeckich. KUO 1853, poz. 75; Paulina Wicyk pułtora roku mająca córka Pawła i Maryanny z Rzepeckich z Ostrowi. KZO 1854, poz. 234; Piotr Wicyk syn Pawła wyrobnika w Ostrowi i Maryanny z Rzepeckich. KUO 1855, poz. 124; Balbina Wicyk, córka Pawła wyrobnika i Maryanny z Rzepeckich, Ostrów. KUO 1858, poz. 161; Józef Wiczyk, syn Pawła wyrobnika i Maryanny z Rzepeckich, Ostrów. KUO 1861, poz. 156; nazwisko utworzone od im. na Wi-, typu Wit, Wincenty, Wiktor (por.: NP 2, s. 671) formantem -yk.

This site is registered on wpml.org as a development site.