A A+ A++

Social media

…zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnym Leybą Szulimowiczem Wierzbowiczem kawalerem lat 20 urodzonym w Sniadowie z Szulima Leybowicza i Zysły Judkówny, z professyi czapnickiey utrzymuiącym się i Czarną Gitlą Szmulówną Czarnogorą panną lat 16 urodzoną w Ostrowi z Szmula Julkowicza i Etki Chaimówny wyrobników. KMOb 1846, poz. 12; Etka Zyśla Wierzbowicz córka Starozakonnych Leyby Szulimowicza czapnika w Ostrowi i Czarnej Gitli Szmulowney. KUOb 1848, poz. 57; Sora Wierzbowicz, córka Lejby Szulimowicza Wierzbowicza czapnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki

This site is registered on wpml.org as a development site.