A A+ A++

Social media

Tomasż Wiśniewski, syn Woyciecha, Rolnika Stanu Szlacheckiego z Wioski Gutow, tamże zamieszkałego i Wiktoryi z Przezdzieckich, urodził się w Domu Oyca pod Numerem piątym. Dziecię okazano w przytomności Tomasza Prosieńskiego Rolnika z Wioski Gutow, tudzież Filipa Wołkowickiego Rolnika w Ostrowi zamieszkałego, obydwa Stanu Szlacheckiego. KUO 1808, poz. 66; Antoni Wisniewski, lat osiem maiący syn Stefana, Maystra Kunsztu Szeweckiego i Magdaleny z Choinkow w Grabownicy zamieszkałych Stanu Mieyskiego umarł, co poświadczają Bartłomiey Zadrozny rolnik tudzież Paweł Krynicki rolnik, obydwa Stanu Włościańskiego sąsiedzi. KZO 1809, poz. 47; Bartłomiey Wisniewski, syn Stefana Stanu Wieyskiego w Grabownicy zamięszkałego i Magdaleny z Choinkow, urodził się w Domu pod Numerem Dwudziestym Drugim, co poświadczają Mateusz Brzostek, Gospodarz rolny w Grabownicy zamięszkały i Tomasz Ziegiewicz Kusnierz w Ostrowi zamięszkały. KUO 1810, poz. 36; Jozef Wisniewski, półtrzecia roku zyiący, Syn Stefana szewca i Magdaleny z Choinkow, Małzonkow Stanu Wieyskiego w Grabownicy zamieszkałych pod Numerem 28, umarł, co poświadczają Maciey (?) Kryszecki gospodarz i Jakob Fabiański gospodarz rolny, obydwa Stanu Wieyskiego w Grabownicy zamieszkali. KZO 1810, poz. 38; Tomasz Wisniewski, pułtora roku żyiący, Syn Woyciecha gospodarza rolnego i Wiktory z Przezdzieckich Stanu Szlacheckiego w Gutach zamieszkałych, umarł, co poświadczają Józef Gutowski i Jan Gutowski, obydwa Stanu Szlacheckiego gospodarze rolni w Gutach zamieszkali. KZO 1810, poz. 14; Franciszek Wisniewski, syn Woyciecha, stanu szlacheckiego w Gutach zamieszkałego i Wiktory z Przeździeckich, urodził się w domu swych rodziców pod Numerem trzydziestym trzecim, co poświadczają Jan Gutowski i Andrzey Prosinski, obydwa gospodarze rolni stanu szlacheckiego, nie krewni, w Gutach zamieszkali. KUO 1811, poz. 112; Felicjan Wisniewski, syn Stanisława, wyrobnika w Gutach zamieszkałego i Heleny z Zarębow, umarł w domu naiętym u Szymona Zaręby pod numerem 8, co poświadczaią Paweł Gutowski i Szymon Gutowski stanu szlacheckiego w Gutach zamieszkali. KZO 1812, poz. 12; Bartłomiej Wiśniewski, syn Stefana szewca stanu wieyskiego i Magdaleny z Herszkow, w Grabownicy zamieszkałych, umarł, co poświadczaią Jakub Fabiański i Jakub Brzostek, obydwa gospodarze rolni z Grabownicy. KZO 1812, poz. 28; Alexander Wisniewski, syn Stefana, szewca stanu wieyskiego w Grabownicy i Magdaleny z Heinkow, urodził się w domu pod Numerem 30. Świadkowie: Andrzey Żubrowski, gospodarz rolny w Grabownicy i Piotr Lipiński, szynkarz w

This site is registered on wpml.org as a development site.