A A+ A++

Social media

Kacper Wołkowicki, lat dwa maiący, Syn Antoniego Organisty przy tutejszym Kościele i Anny z Dobkowskich, w Ostrowi zamieszkałych w domu swych Rodzicow pod numerem sześćdziesiątym szostym w Ulicy Wileńskiey, umarł, co poświadczają Stanisław Łosicki z professyi Szewc, tudzież Kacper Woycikowski gospodarz rolny, obydwa stanu miejskiego blizcy sąsiedzi. KZO 1810, poz. 52; Ignacy Wołkowicki, syn Antoniego, Organisty Kościoła Ostrowskiego Stanu Szlacheckiego, w Ostrowi zamięszkałego w Domu Jego pod numerem Sto sześćdziesiąt pięć przy Ulicy Wileńskiey, i Anny z Dobkowskich. Dziecię okazano w przytomności Kacpra Woycikowskiego gospodarza rolnego i Nikodema Dobkowskiego przy swym Oycu na gospodarstwie rolnym bawiącego się, obydwu Stanu Wieyskiego. KUO 1810, poz. 25; Ignacy Wołkowicki, trzy tygodnie tylko żyiący, Syn Antoniego, Organisty tuteyszego Stanu Szlacheckiego i Anny z Dobkowskich, umarł w domu swych Rodziców pod Numerem 156 w Ulicy Wileńskiey, co poświadczają Antoni Czaykowski Dyrektor Szkoły Parafialney w Ostrowi i Franciszek Mogiliński gospodarz wolny, obydwa w Ostrowi zamieszkali. KZO 1810, poz. 26; Ludwik Wołkowicki, lat sześćdziesiąt dwa żyiący, bywszy Organista rodziców niewiadomego nazwiska umarł w domu Syna swego Antoniego pod Numerem 139 przy Ulicy Wileńskiey, co poświadczają Stanisław Łosicki szewc tudziesz Paweł Rzepecki Gontarz, obydwa Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkali. KZO 1811, poz. 76; …zaszło przyrzeczenie Małżeństwa między Filipem Wołkowickim, kawalerem stanu szlacheckiego, Bednarzem, synem Ludwika, byłego Organistego w Ostrowi i Scholastyki z Trzonków iuż nieżyiącey a Anastazyą z Bienkowskich Szrednicką, wdową po Wawrzeńcu, byłym rolniku w Ostrowi, córką niegdy Hipolita i Maryanny z Zapiskow iuż nieżyiących. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Gaspra Woyciechowskiego rolnika Stanu Mieyskiego, Antoniego Wołkowickiego Organistego tutejszego, stanu szlacheckiego, brata wstępującego w stan małżeński, Franciszka Zapiska i Jozefa Zapiska, obydwóch gospodarzy

This site is registered on wpml.org as a development site.