A A+ A++

Social media

Jozefata Xiążkowna, córka Wawrzeńca i Petronelli Swiderkowny sitarzy, Ostrów Dom 169. KZO 1822I, poz. 94; Józefa Xiążek, córka Wawrzeńca i Petroneli Świderkowny, Ostrów Dom nr 159/169. KUO 1822, poz. 10; Brygida Xiążek, córka Filipa i Maryanny Polakowny Gospodarzy rolnych, Ostrów Dom nr 107. KUO 1822, poz. 75; Grzegorz Xiążek, syn Wawrzeńca lat trzydzieści siedm Gospodarza rolnego Stnu Mieyskiego w Domu pod Numerem sto trzydziestym czwartym w Ostrowi zamieszkałego i Petronelli Swiderkowny lat dwadzieścia siedm. Dziecię okazano w przytomności Tomasza Samsona lat pięćdziesiąt i Grzegorza Zieńkiewicza lat trzydzieści trzy Gospodarzy rolnych Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1824, poz. 34; Józef Xiążek, syn Filipa 40 l. Gospodarza rolnego Stanu Wieyskiego z Domu nr 104 w Ostrowi i Maryanny Polakowny 36 l. Świadkowie: Piotr Brzostek 32 l. i Jan Koska 50 l., Gospodarze rolni Stanu Mieyskiego z Ostrowi. KUO 1824, poz. 163; Szymon Xiążek, syn Wawrzeńca Xiążka, Sitarza, wMieście Ostrowi pod Numerem Sto pięćdziesiąt czwartym mieszkiący, lat czterdzieści ieden liczący i Petronelli z Swiderków lat trzydzieści maiącey. Dziecię okazano w przytomności Franciszka Skrobca, Sitarza, lat pięćdziesiąt, tudzież Wincentego Swiderka, rolnika, lat czterdzieści cztery maiacych, obudwu w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KUO 1826, poz. 106; : Stanisław Xiążek, syn Wawrzenca Xiążka 42 l. Sitarza z Domu nr 143 w Ostrowi i Petronelli z Swiderkow 34 l. Świadkowie: Jan Małaszkiewicz 36 l. Szewc i Wincenty Swiderek 40 l. Gospodarz rolny, oboje z Ostrowi. KUO 1829, poz. 49; Marcyanna Xiązek, córka Wawrzenca Sitarza i Petronelli z Swiderkow z Ostrowi. KUO 1832, poz. 6; Paulina Xiążek, córka Wawrzeńca Xiążka lat czterdzieści trzy mającego gospodarza rolnego w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Petronelli ze Świderków lat trzydzieści ośm mającey. Dziecię urodzone w tym że mieście okazano w obecności Jana Masłowskiego lat dwadzieścia dziewięć, tudziesz Izydora Wicyka lat pięćdziesiąt gospodarzy rolnych w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1836, poz. 49; nazwisko utworzone od ap. książka ‘(za: NP 1, s. 481).

Forma żeńska: Józefa Xiążkowna rok umarła w Domu nr 139 w Ostrowi, córka Wawrzenca i Petronelli Swiderkowny Sitarzy Stanu Miesykiego. Poświadczyli: Grzegorz Zienkiewicz (podpis Ziękiewicz) 26 l. i Jacenty Moczyłek 33 l., Gospodarze rolni niekrewni bliscy sąsiedzi Stanu Mieyskiego z Ostrowi. KZO 1823, poz. 89; Brygida Xiązkowna puł roku umarła w domu nr 120 w Ostrowi, córka Filipa i Maryanny z Polakow Gospodarzy. Poświadczyli: Filip Wołkowicki 40 l. i Jan Koska 48 l., Gospodarze rolni niekrewni bliscy sąsiedzi zmarłey z Miasta Ostrowi. KZO 1823, poz. 45; Magdalena Xiążkowna, córka Wawrzeńca Sitarza i Petronelli z Swiderkow, z Koskowizny. KUO 1834, poz. 65, KZO 1835, poz. 70.

This site is registered on wpml.org as a development site.