A A+ A++

Social media

Bogumiła Zaiąc, córka Grzegorza, Rolnika Stanu Włościańskiego z Wioski Sielca i Rozalii z Tyszkow, urodziła się w Domu Oyca pod Numerem Siodmym. Dziecię okazano w przytomności Mikołaia Gemzy Maystra Kunsztu Garbarskiego Stanu Mieyskiego w Komorowie zamieszkałego, tudzież Michała Szpinka Rolnika Włościanina z Wioski Sielca. KUO 1809, poz. 114; Bogumiła Zaiąc, Corka Grzegorza Lesniczego i Rozalii z Tyszkow we wsi Sielcu zamieszkałych, umarła, co poświadczają Grzegorz Pietrzak wyrobnik tudzież Michał Spinek gospodarz rolny, obydwa blizcy sąsiedzi. KZO 1809, poz. 15; Jozef Zaiąc, syn Grzegorza, rolnika Stanu Mieyskiego w Sielcu zamięszkałego i Rozalii z Tyszkow, urodził się w Domu swych Rodzicow pod Numerem drugim, co poświadczają Melicher Kraiewski i Franciszek Łempicki pisarz, obydwa Stanu Szlacheckiego w Komorowie zamięszkali. KUO 1810, poz. 48; Krystyna Zaiąc, lat Sześćdziesiąt maiąca, wdowa po Michale we Wsi Komorowie mieszkającym, w Domu Syna swoiego umarła pod Numerem szostym, co poświadczają Antoni Zaiąc rolnik i Walenty Szyskoski podobnież rolnik, we Wsi Komorowie zamieszkali. KZO 1810, poz. 89; Jozef Zaiąc, rok ieden żyiący, syn Grzegorza, Sołtysa w Sielcu zamieszkałego i Rozalii Syskowney, umarł w domu Oyca pod Numerem Szostym, co poświadczają Jozef Dzieniszewski i Michał Sokołowski, obydwa Gospodarze rolni w Ostrowi zamieszkali, nie krewni. KZO 1812, poz. 97; Mikołay Zaiąc, syn Grzegorza, gospodarza rolnego stanu wieyskiego w Sielcu zamieszkałego i Rozalii Tyszczanki, urodził się w domu rodzicow pod numerem dziewiątym. Dziecię okazano w przytomności Michała Szpinka gospodarza i Jozefa Zyskowskiego także gospodarza, obydwóch ze wsi Sielca. KUO 1812, poz. 68; Mikołay Zaiąc, syn Grzegorza, gospodarza rolnego w Sielcu i Rozalij z Tyszkow, umarł w domu rodzicow pod numerem 8, co poświadczają Michał Szpinek i Jozef Syskowski, obydwa gospodarze

This site is registered on wpml.org as a development site.