A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Piotrem Załuską, gospodarzem rolnym w Załuskach Lipniewie stanu szlacheckiego, synem Krzysztofa i Elżbiety Godlewskiey a Maryanną Gołaszewską, córką Stanisława, wyrobnika w Ostrowi i Marcyanny Putkowskiey. Ostrów, KMO 1813, poz. 19; …zaszło przyrzeczenia Małżeństwa między Woyciechem Zaluska, dziedzicem wsi Choroman Parafij Rosochackiey, synem Piotra i Małgorzaty z Skarzynskich a Barbarą promieńską, córką Andrzeia i Katarzyny z Szymborskich. Zaremby Choromany, KMO 1817, poz. 22; Teofil Załuska kawaler, urodzony we wsi Załuskach Lipniewie, syn niegdy Woyciecha i Maryanny z Żmudzkich posiadaczy części na wsi

This site is registered on wpml.org as a development site.