A A+ A++

Social media

Mateusz Zęgota Kawaler 31 l. wg metryki nr 1 z Kościoła Porębskiego, syn niezyiącego Macieja wg aktu zeyścia nr 2 z USC Gminy Porębskiey i Ewy z Skoniecznych, Stanu Wieyskiego z Maydanu Kozikowskiego wyrobnika. Także Ewa Szczesna Panna 20 l. wg metryki nr 3 z Kościoła Zarembskiego, córka Jana Gospodarza rolnego i niezyiącey Magdaleny z Kraiewskich wg aktu zeyścia nr 4 z USC Gminy Porembskiey, z Polek Komorowskich. Zawarte w przytomności Mikołaya Kukucia 30 l., Andrzeja Zapiska 40 l., Jana Kędziorka 40 l. i Tomasza Brzoski 28 l., Gospodarze rolni niekrewni Stanu Wieyskiego z Kozik. KMO 1823, poz. 1, KzapO 3a, 3b; Izydor Wincenty Zęgota, Wdowiec Gospodarz rolny w Kempie Pruskiey Parafij Prostynskiey zamieszkały, 52 l., syn Mateusza i Anny z Samslow byłych gospodarzy, urodzony w Osuchowey Parafij Porębskiey oraz Maryanna Brzostkowna Panna 30 l., córka niegdy Jozefa i Anny żyiącyej z Scipkow z Grabownicy. KMO 1830, poz. 24; Mikołaj Zęgota, syn Mateusza i Ewy w Porębie urodzony a w Pałapusie mieszkaiący. KZO, 1843, poz. 17; …zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Kazimierzem Zęgotą młodzianem urodzonym w Osuchowej a w Polkach przy familij mieszkającym synem Ewy Zęgotowej lat 19 mającym a Jozefą Sikora panną lat 17 mającą córką Antoniego i Antoniny z Kowalewskich w Pałąpusie mieszkającą. KMO 1855, poz. 21; Jan Zęgot,

This site is registered on wpml.org as a development site.