A A+ A++

Social media

Szymon Zielowski, gospodarz rolny we wsi Grodziach zamieszkały, syn zmarłego iuż Antoniego i Anny nie wiadomego nazwiska z domu, tudzież Panna Anastazya Trzonkowna, corka zmarłego Piotra i Petrunelli z Dzieniszewskich połączeni są z sobą węzłem Małżeństwa. Akt spisany w przytomności Damazego Kuczeńskiego i Woyciecha Dzieniszewskiego gospodarzy rolnych we wsi Grodziach zamieszkałych, Jozefa Dzieniszewskiego i Stanisława Łosickiego w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KMO 1809, poz. 1; Franciszek Zielewski, syn Szymona, rolnika Stanu Wieyskiego w Grodziach zamięszkałego i Anastazyi z Trzonkow, urodził się w Domu swych Rodzicow pod Numerem piątym, co poświadczają Bernard Kuczyński i Woyciech Dzieniszewski, obydwa rolnicy, niekrewni, w Ostrowi zamięszkali. KUO 1810, poz. 59; Paweł Zielewski, niedziel trzy żyiący, syn Szymona, rolnika z Grodziow i Anastazyi z Trzonkow, umarł, co poświadczają Damazy Kuczynski i Kazmierz Walczyk, obydwa Gospodarze rolni w Grodziach zamieszkali, nie krewni. KZO 1812, poz. 93; Paweł Zielewski, syn Szymona, rolnika Stanu Wieyskiego w Grudziach zamieszkałego i Anastazyi z Trzonkow, urodził się w domu rodzicow pod Numerem trzecim. Dziecię okazano w przytomności Jozefa Dzieniszewskiego rolnika w Ostrowi i Woyciecha Dzieniszewskiego rolnika w Grudziach, nie krewnych. KUO 1812, poz. 133; Antoni Zielowski, syn Szymona, gospodarza rolnego stanu wieyskiego w Grodziach i Anastazyi Trzonkowney. Świadkowie: Jozef Dzieniszewski gospodarz rolny i Jacenty Moczulski Kuśmierz, obydwa stanu mieyskiego z Ostrowi. KUO 1813, poz. 7; Jan Zielewski, syn Ucz. Szymona, gospodarza czynszowego w Grudziach i Anastazyi z trzonków, urodził się w domu własnym pod numerem 3. Świadkowie: Sław. Jan Dzieniszewski, wuj, obywatel w Ostrowi i Damazy Kuczynski, rolnik w Grudziach. KUO 1816, poz. 81; Andrzey Zielewski [w rejestrze Zieleski], syn Szymona 38 l. Gospodarza rolnego Stanu Wieyskiego z Domu nr 3 w Grudziach i Anastazyi Trzonkowny 32l. Świadkowie: Franciszek Kuczyński 25

This site is registered on wpml.org as a development site.