A A+ A++

Social media

Jan Ziemczyk, umarł rok ieden maiący, Syn Benedyktego i Anny z Mierzeiewskich Małżonków Ziemczykow wyrobników z Miasta Ostrowi. Poświadczyli Grzegorz Kurowski, Professyi Szewskiey, lat pięćdziesiąt sześć, i Joachym Kaliszewski, Bednarz, lat dwadzieścia sześć liczący, Obadway w Mieście Ostrowi zamieszkali… z których żaden nie iest pokrewny zmarłego. KZO 1826, poz. 65; Jozef Kacper Ziemczyk, syn Sławetnego Benedykta Ziemczyka, Gospodarza lat Trzydziesci Pięć maiącego tu w Ostrowi pod Numerem Siedmdziesiąt Pierwszym zamieszkały i Anny z Mierzeiewskich lat Dwadzieścia Sześć maiącey. Dziecię okazano w przytomności Kazimierza Barzała Gospodarza lat Trzydziesci Jeden, i Gotliba Galmaystra Tokarza lat Czterdziesci Pięć maiących, obydwoch w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1827, poz. 98; Tomasz Ziemczyk, syn Benedykta Ziemczyka 37 l. Wyrobnika z Domu nr 72 w Ostrowi i Anny z Mierzejewskich 30 l. Świadkowie: Andrzej Miller 29 l. Szewc i Antoni Sławkowski 33 l. Kusnierz, oboje z Ostrowi. KUO 1829, poz. 145; Jozef Ziemczyk, 2 l. umarł w Domu nr 72 w Ostrowi, syn Benedykta Ziemczyka 37 l. Gospodarza rolnego i Anny z Mierzejewskich z Ostrowi. Poświadczył Jakob Kawczynski 36 l. Stolarz z Ostrowi. KZO 1829, poz. 100; Tomasz Ziemczyk, syn Benedyktego i Anny z Mierzejwskich Wyrobników z Ostrowi. KZO 1830, poz. 1; Katarzyna Ziemczyk, córka Benedykta Wyrobnika i Anny z Mierzejewskich z Ostrowi. KZO 1832, poz. 1; Michał Ziemczyk, syn Benedykta Gospodarza rolnego i Anny z Mierzeiewskich, z Ostrowi. KUO 1835, poz. 69; Franciszek Ziemczyk, syn Benedykta Ziemczyka gospodarza rólnego z Ostrowi lat czterdzieści pięć maiącego i jego małżonki Anny z Mierzejewskich lat trzydzieści ośm maiącey. Dziecię urodzone w Ostrowi okazano w przytomności Franciszka Karpińskiego Bednarza i Pawła Brzostka rolnika obydwóch z Ostrowi. KUO, 1838, poz. 21; Ludwika Ziemczyk, córka Benedykta Ziemczyka, gospodarza rolnego w Ostrowi zamieszkałeo i jego małżonki Anny. KUO, 1841, poz. 31; Ludwika Ziemczyk, córka Benedyktego Ziemczyka i Anny, urodzona w Ostrowi. KZO, 1843, poz. 35; Franciszek Ziemczyk, syn Benedykta i Anny urodzony w Ostrowi. KZO, 1843, poz. 9; Michał Ziemczyk, syn Benedyktego i Anny urodzony w Ostrowi. KZO, 1843, poz. 92; …zostało zawarte Religijne Małżeństwo między Ignacym

This site is registered on wpml.org as a development site.