Social media

  • Tworzywo

  • Technika

  • Rodzaj

Historya Literatury Niepodległej Polski
Czytaj więcej
List kpt. rez. Mariana Łozińskiego do syna Karola Piłata
Czytaj więcej
Legitymacja członka Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego nr 08879
Czytaj więcej
Maszyna do pisania
Czytaj więcej
Koperta po rosyjsku
Czytaj więcej
Niewypisane zaproszenie na studniówkę
Czytaj więcej
Informator wyborczynr 2
Czytaj więcej
Zawiadomienie o otwarciu konta z odprawą demobilizacyjną Józefa Pyskło 44951
Czytaj więcej
Fotografia Marii Pileckiej wśród ulubionej odmiany dalii
Czytaj więcej
Wizytówka księdza Piotra Tatarynowicza
Czytaj więcej
Zaświdczenie o ukończeniu przez Jana Najmołę rządowego seminarium w Siennicy i otrzymaniu patentu z odznaczeniem – odpis z odpisu
Czytaj więcej
Moneta 50 groszy II RP
Czytaj więcej
Prawo jazdy Bohumira Smejkala nr D 5/988
Czytaj więcej
Stempel pieczętny herbu Nałęcz
Czytaj więcej
Wydrukowany widok kościoła
Czytaj więcej
Spis uczestników walk 5 Baonu Strzelców, wymienionych w książce M. Wańkowicza „Bitwa o Monte Cassino”
Czytaj więcej
Zaświadczenie o ukończonym kursie samochodowym Aleksandra Marcinkowskiego
Czytaj więcej
Bloczek kart do głosowania na I Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność reg. Mazowsze
Czytaj więcej
Repatriacja Wojsk Polskich Drogą Morską. Przepisy Dotyczące Kontroli Walut
Czytaj więcej
Banknot 10 000 marek polskich
Czytaj więcej
Obrazek z Matką Boską, Dzieciątkiem i świętymi
Czytaj więcej
Gazeta „Walka klas”, pismo na rzecz Partii Rewolucji Politycznej
Czytaj więcej
Fotografia portretowa Witolda Pileckiego
Czytaj więcej
Szkic nr. 1 Włochy
Czytaj więcej
Słownik ortograficzny języka polskiego
Czytaj więcej
Wizytówka – Zofija Rużyng
Czytaj więcej
Odezwa do żołnierzy
Czytaj więcej
Mapa Iwieniec
Czytaj więcej
Miniaturka odznaczenia orderu Virtuti Militari V klasy
Czytaj więcej
Zaproszenie na zabawę sylwestrową organizowaną przez Garnizonowy Klub Oficerski
Czytaj więcej
Plan centrum Wenecji
Czytaj więcej
Wniosek reklamacyjny Jana Najmoły
Czytaj więcej
Fotografia Antoniny Pileckiej w Sukurczowskim dworze
Czytaj więcej
Legitymacja Odznaki Honorowej 9 Bolońskiego Batalionu Strzelców Karpackich Karola Piłata
Czytaj więcej
Juljusz Słowacki: Dzieje twórczości
Czytaj więcej
Fotografia Jerzego Pileckiego w mundurze
Czytaj więcej
Medalik święty
Czytaj więcej
Fotografia paszportowa Jerzego Pileckiego
Czytaj więcej
Zaproszenie na studniówkę dla Zofii Podbielskiej
Czytaj więcej
Zwyciężymy – Gazeta Żołnierza
Czytaj więcej
Pudełko blaszane lakierowane z napisem E. Wedel
Czytaj więcej
Plakat Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalnych i Uczelnianych Komitetów Obrony Więźniów Politycznych
Czytaj więcej
Stwierdzenie przebiegu służby w pracy Jana Najmoły nr 0.21848/45. Kom. Wer
Czytaj więcej
Przepis na szarlotkę Marii Pileckiej
Czytaj więcej
Medal pamiątkowy – 100-lecie LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
Czytaj więcej
List Pożegnalny Dowódcy Armii
Czytaj więcej
Niewypisane zaproszenie na V Ostrowską Olimpiadę Młodzieżową zorganizowaną z okazji 40-lecia PRL
Czytaj więcej
Etykieta na butelkę piwa Jasne 12,5% alkoholu
Czytaj więcej
Struktura aparatu scalania organizacji wojskowych w Z.W.Z – A.K KSZK – w latach 1940-1944
Czytaj więcej
Zespół Muzeum sukcesywnie opracowuje zbiory i stopniowo uzupełnia informacje o obiektach. Jeżeli jednak posiadasz dodatkową wiedzę na temat tego obiektu, prosimy, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mailowy zbiory@muzeumpileckich.pl
Zbiory Muzeum

Cyfrowy Zbiór Mediów

W lipcu 1945 r. po pobycie w obozach jenieckich wyjechał do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech. Po zajęciu Ostrowi przez Rosjan, Maria broni domu przed zajęciem przez NKWD. Zajmowała się też dziećmi siostry.

This site is registered on wpml.org as a development site.