Social media

Rozpoczynamy IV edycję konkursu „W ogrodzie Marii Pileckiej”. W tym roku zaczynamy chwilę wcześniej, abyście mieli możliwość stworzenia bardziej różnorodnego zielnika.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie w formie artystycznej zielnika zawierającego od 20 do 30 gatunków roślin. W zielniku powinny znaleźć się rośliny, krzewy i drzewa występujące w polskich ogrodach, sadach, na łąkach i w parkach (poza gatunkami chronionymi!).


Minimum połowę umieszczonych w zielniku roślin powinny stanowić te, które w dwudziestoleciu międzywojennym rosły w ogrodzie Marii Pileckiej (z domu Ostrowskiej) w Ostrowi Mazowieckiej. (lista roślin znajduje się w załączniku nr 5)

Zielnik powinien mieć maksymalny format A4, a jego strony powinny być trwale połączone. Powinien zawierać stronę tytułową, na której będą znajdowały się imiona i nazwiska wszystkich autorów zielnika oraz zadania, które przy zielniku wykonali. Sposób mocowania roślin do kart jest dowolny.

W konkursie mogą wziąć udział rodziny, zespoły co najmniej dwuosobowe, w których przynajmniej jeden uczestnik ma mniej niż 18 lat.

Ostatecznym terminem dostarczenia lub wysyłki prac jest 30 września 2024 roku (przy wysyłce decyduje data stempla pocztowego). Zielniki można dostarczyć osobiście, bądź wysłać drogą pocztową, na adres Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Koordynator projektu:
Paulina Iwanowska

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: piwanowska@muzeumpileckich.pl

Załączniki:

This site is registered on wpml.org as a development site.