Social media

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich zostało nominowane w kategorii „instytucje” do Nagrody BohaterONy 2023 im. Powstańców Warszawskich.

Nominacja za wystawę O Witoldzie i Marii Pileckich i Proces. Zbrodnia sądowa oraz szeroką działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą, angażowanie młodzieży w przedsięwzięcia o charakterze historycznym, pokazujące, że przeszłość można poznawać w sposób atrakcyjny i ciekawy. Za wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do pracy edukacyjnej z uczniami i nauczycielami ze szkół w całej Polsce oraz za włączenie historii lokalnej – miejsca do działalności Muzeum.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu?

 1. 1. Wejdź w link https://bohateron.pl/bohaterony-2023/zaglosuj
 2. 2. Wybierz jednego nominowanego w każdej kategorii (pamiętaj o Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w kategorii „Instytucje”)
 3. 3. Kliknij w przycisk „Oddaj głos”

GOTOWE!

Liczymy na Państwa głosy!

Pracownik ds. edukacji

 1. Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
 2. Stanowisko: Specjalista ds. edukacji
 3. Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka
 4. Termin składania aplikacji, do dnia: 25 maja 2023 r.
 5. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od czerwca/lipca 2023 r.
 6. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę
 7. Adres do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych: poczta@muzeumpileckich.pl
 8. Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą:
  – prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych; oprowadzanie po wystawie stałej oraz wystawach czasowych;
  – tworzenie materiałów edukacyjnych dla wszystkich grup odbiorców; współpraca przy tworzeniu wystaw czasowych;
  – przygotowywanie scenariuszy zajęć i warsztatów edukacyjnych, projektowanie aktywności na ekspozycji wystawy stałej oraz wystaw czasowych;
  – popularyzacja działalności edukacyjnej dla szkół, dzieci, młodzieży, rodzin oraz seniorów;
  – przygotowywanie treści na stronę internetową, media społecznościowe oraz do publikacji zewnętrznych;
  – obsługa recepcji muzeum.
 9. Wymagania:
  – wykształcenie wyższe;
  – umiejętność popularyzacji wiedzy i znajomość pozaszkolnych form i metod edukacyjnych;
  – umiejętność tworzenia przystępnych treści edukacyjnych;
  – umiejętności organizacyjne;
  – umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, elastyczność, nastawienie na budowanie długotrwałych relacji ze współpracownikami, partnerami,
  odbiorcami;
  – umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
  – inicjatywa, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań;
  – dyspozycyjność do pracy w weekendy;
  – wysoka kultura osobista;
  – biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, narzędzia google, zoom);
  – mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych;
  – mile widziane prawo jazdy kategorii B;
  – mile widziana znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy
– stabilne zatrudnienie;
– możliwość rozwoju, udział w szkoleniach;
– współtworzenie młodej, rozwijającej się instytucji kultury;
– pracę w kameralnym zespole

Wymagane dokumenty:
– CV;
– List motywacyjny;
– Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej przy procesie
rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Procedura rekrutacji:
1 Etap – polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap – na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.

Informacje dodatkowe:
– Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
– Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
– Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z kandydatów.
– Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Kontakt:
– Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na adres poczta@muzeumpileckich.pl
– Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

1. Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
2. Stanowisko: Kasjer
3. Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka
4. Termin składania aplikacji do dnia: 20 kwietnia 2023 r.
5. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: maj 2023 r.
6. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę
7. Adres do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych: poczta@muzeumpileckich.pl

Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą:

Wymagania:

Dodatkowe atuty:

Oferujemy:

Wymagane dokumenty:

Procedura rekrutacji:

1 Etap – polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap – na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani
w ramach I etapu rekrutacji.

Informacje dodatkowe:

Kontakt:

Dobrych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku  życzą dyrektor i zespół Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.

PRACOWNIK DS. EDUKACJI W MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

1. Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
2. Stanowisko: Pracownik ds. edukacji
3. Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka
4. Termin składania aplikacji, do dnia: 30 listopada 2022 r.
5. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: styczeń 2023 r.
6. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę
7. Adres do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych: poczta@muzeumpileckich.pl


Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą:

• prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych; oprowadzanie po wystawie stałej oraz wystawach czasowych;
• koordynowanie projektów edukacyjnych;
• tworzenie materiałów edukacyjnych dla wszystkich grup odbiorców oraz koordynacja ich produkcji;
• przygotowywanie scenariuszy zajęć i warsztatów edukacyjnych, projektowanie aktywności na ekspozycji wystawy stałej oraz wystaw czasowych;
• popularyzacja działalności edukacyjnej dla szkół, dzieci, młodzieży, rodzin oraz seniorów;
• przygotowywanie treści na stronę internetową, media społecznościowe oraz do publikacji zewnętrznych;
• obsługa recepcji muzeum.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe (preferowane historyczne);
• umiejętność popularyzacji wiedzy i znajomość pozaszkolnych form i metod edukacyjnych;
• minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia (również w charakterze wolontariatu czy stażu) pracy na stanowiskach związanych z przygotowywaniem lub/i prowadzeniem zajęć edukacyjnych dla dzieci/młodzieży/rodzin;
• doświadczenie w koordynacji projektów edukacyjnych;
• umiejętności organizacyjne poparte przykładami realizowanych działań;
• umiejętność tworzenia przystępnych treści edukacyjnych;
• umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, elastyczność, nastawienie na budowanie długotrwałych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami;
• umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
• inicjatywa, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań;
• dyspozycyjność do pracy w weekendy;
• wysoka kultura osobista;
• biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, narzędzia gogle, zoom);
• mile widziane prawo jazdy kategorii B;
• mile widziana znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie;
• możliwość rozwoju, udział w szkoleniach;
• współtworzenie młodej, rozwijającej się instytucji kultury;
• pracę w kameralnym zespole

Wymagane dokumenty:
• CV;
• List motywacyjny;
• Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum- Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej przy procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Procedura rekrutacji:
1 Etap – polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap – na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.

Informacje dodatkowe:
• Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
• Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
• Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
• Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
• Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Kontakt:
• Aplikacje prosimy przesyłać na adres poczta@muzeumpileckich.pl
• Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

Ten rok był bardzo pracowity, pełen nowych projektów i ciekawych wydarzeń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych działaniach.

Mamy jeszcze wiele pomysłów, więc mamy nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze bogatszy w wydarzenia i projekty, a Was nie zabraknie.

Zespół Muzeum – Dom Rodziny Pileckich życzy Szczęśliwego Nowego Roku!

Nazwa dofinansowania: „Kultura Pod Napięciem”

Termin realizacji: 08.04.2016 r. – 28.09.2020 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 20.04.2017 r.

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.05.03.00-14-6033/16-00

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 3 442 625,15 zł

Całkowita wartość projektu: 5 044 463,46 zł

Cel projektu: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie

W dniu 20 kwietnia 2017 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinasowanie projektu pn.: „Kultura Pod Napięciem”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu poddano adaptacji na cele kulturowe dwa istniejące obiekty: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich przy ul. Warszawskiej oraz Starą Elektrownię znajdującą się przy ul. 11 Listopada w Ostrowi Mazowieckiej. Całkowita wartość wydatków w ramach projektu „Kultura Pod Napięciem” wynosi 5 044 463,46 zł, z czego 3 442 625,15 zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020/.

Celem projektu była poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do zespołu obiektów znajdujących się na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, a także radykalne zwiększenie potencjału kulturowego Subregionu Ostrołęckiego poprzez stworzenie obiektu kultury o zasięgu regionalnym. Ponadto bezpośrednimi celami projektu były m.in.:

W ramach projektu „Kultura Pod Napięciem” wykonano szereg zadań zmierzających do osiągnięcia zakładanych celów. Stworzono dokumentację techniczną i w oparciu o nią wykonano prace budowlano – montażowe, które przyczyniły się do modernizacji oraz renowacji obiektów. Nad przebiegiem prac czuwał inspektor nadzoru.  Zakupiono również wyposażenie do Muzeum – Dom Rodziny Pileckich oraz do budynku Starej Elektrowni. Wykonano również wirtualny spacer po Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, dzięki któremu bez wychodzenia z domu możliwe jest zwiedzanie budynku.  

Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej mogliśmy zrewitalizować rodzinny dom Marii (z Ostrowskich), żony rtm. Witolda Pileckiego. Pozostała część kompleksu-nowego pawilonu wraz z ogrodem została sfinansowana ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Rodziny Pileckich przed rewitalizacją:

Muzeum Rodziny Pileckich po rewitalizacji:

Zapraszamy na wirtualny spacer po Muzeum – Dom Rodziny Pileckich:

Zeskanuj kod aby wybrać się na wirtualny spacer po Muzeum – Dom Rodziny Pileckich

This site is registered on wpml.org as a development site.