Social media

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

1. Zakup samochodu dostawczo – osobowego

Data udzielenia dofinansowania na zakup IV kwartał 2017 r.
Kwota dofinansowania: 100 000 zł

2. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej:

a. Dodatkowe prace budowlano – montażowe związane z przebudową budynku

b. Wycinka zieleni i rekonstrukcja ogrodu
c. Budowa przyłączy gazowych i wodno-kanalizacyjnych
d. Budowa nowego budynku
e. Dokumentacja wystawy stałej

Data zawarcia umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod
nazwą Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
27.12.2016

Daty zawarcia umów dotyczących udzielenie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne
22.02.2017 r.;
11.05.2018 r.;
13.02.2019 r. (w tym aneks nr 1 z dnia 20.02.2019 r.; aneks nr 2 z dnia 03.07.2019 r.;
aneks nr 3 z dnia 26.11.2019 r.; aneks nr 4 z dnia 12.12.2019 r.)

f. Budowa i montaż wystawy stałej

Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 01.01.2020 r.

g. Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do wystawy stałej
h. Produkcja materiałów audiowizualnych wystawy stałej
i. Konstrukcja ścianek wystawienniczych oraz realizacja plansz wystawowych
Data zawarcia umowy o udzielenie dotacji: 22.10.2021 r.

3. Wydatki budowlane muzeów – przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej:

a. Wykonanie odwodnienia budynku Muzeum
b. Realizacja wystawy stałej Muzeum w tym:
– produkcja materiałów audiowizualnych wystawy stałej
– wykonanie konstrukcji ścianek wystawienniczych
– realizacja plansz wystawowych oraz wykonanie i montaż gablot.

Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 12.04.2022 r.

 

Kwota dofinansowania w latach 2017-2022 na zadania pn. „Przebudowana,
rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w
Ostrowi Mazowieckiej” i „Wydatki budowalne muzeów – przebudowa, rozbudowa i
zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi
Mazowieckiej”: 12 390 890,42 zł

4. Wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej w Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji):

a. Produkcja systemów identyfikacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum.
b. Przygotowanie nowej strony internetowej.
Data podpisania umowy o udzielnie dotacji: 7.09.2022 r.
Kwota dofinansowania: 100 000 zł

5. Produkcja filmu animowanego o Witoldzie Pileckim dla uczniów klas IV szkół podstawowych:

a. Prace produkcyjne związane z realizacją filmu animowanego (reżyseria, produkcja
animacji, udźwiękowienie i kompozycja muzyki oraz nagranie aktorów
dubbingujących, tłumaczenie.
b. Przygotowanie cyfrowych pakietów edukacyjnych.
Daty podpisania umów o udzielenie dotacji celowej: 7.09. 2022 r. i 20.03.2023 r.
Kwota dofinansowania w latach 2022 -2023: 357 400 zł

Całkowita wartość dofinansowania zadań w latach 2017-2023 ramach dotacji celowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 12 983 290,42 zł

This site is registered on wpml.org as a development site.