A A+ A++

Social media

Jan Andrzejewski, syn Antoniego Andrzejewskiego, Wyrobnika, w Ostrowi pod Numerem dwunastym mieszkaiący, lat pięćdziesiąt cztery liczący i Petronelli Gryczewskiey lat dwadzieścia sześć maiącey. Dziecię okazano w przytomności Jana Szkudzieńskiego, Professyi Szewskiey, lat trzydzieści pięć, tudzież Antoniego Łosiewskiego, gospodarza, lat czterdzieści maiących, w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KUO 1826, poz. 110; Jan Andrzeiewski, umarł na Dyssanteryę Sławetny Kwartałow Trzy maiący, w Ostrowi pod Numerem Dziewiędziesiątym, Syn wyżey wspomnionego Antoniego i Petronelli z Gryczewskich Małżonkow Andrzeiewskich Mularzy z Ostrowi. Poświadczyli Sławetni Antoni Andrzeiewski Mularz lat Czterdzieści Ośm, i Fabian Lisieński Gospodarz lat Czterdziesci Siedm miący, obadwa w Miescie Ostrowi zamieszkali…z których Pierwszy iest Oycem zmarłego. KZO 1827, poz. 78; Antoni Andrzejewski, syn Jozefa Michała Strycharza w [Ostrów] Cegielni zamieszkałego i Julianny z Bujalskich. KUO 1830, poz. 112; Antoni Andrzeiewski, Wyrobnik z Ostrowi, syn rodzicow niewiadomych, owdowiała żona Petronella z Gryczewskich z Ostrowi. KZO 1834, poz. 119; Forma żeńska: Karolina Andrzejewska 44 l., zmarła żona Józefa, córka niegdy Wojciecha i Anny małżonków Kaczorowskich, urodzona w Kolonii Kowalówka, Prosienica. KZO 1858, poz. 74; nazwisko utworzone od im. Andrzej, przejętego z łac. Andreus ‘mąż, mężczyzna, człowiek’, ‘mężny, odważny’ (za: SEM cz. 2., s. 10) formantem -ewski.

Forma żeńska: Katarzyna Andrzejewska, córka Antoniego Wyrobnika i Petronelli z Ostrowi. KZO 1831, poz. 111.

This site is registered on wpml.org as a development site.