A A+ A++

Social media

Zawarte zostało religiyne małżeństwo między Janem Babeckiem lat dwadzieścia trzy maiącym skończonych, urodzonym we wsi Załuże Niemierzyce w Parafii Pałuskiey, zamieszkałym w Warszawie w Parafii Świętokrzyskiey utrzymującym się ze służby, synem urodzonych Antoniego i Frnaciskzi z Kołakowskich małżonków Babeckich już nieżyjących, niegdyś dziedziców cząstkowych zamieszkałych w Załużach Niemierzycach, a Panną Maryanną Wasilewską lat dwadzieścia cztery maiącą, urodzoną w zamieszkałą w Mieście Ostrowi przy rodzicach, córką Pawła i Wiktoryi z Śwyderków małżonków Wasilewskich tokarstwem się trudniących w Ostrowi. Małżeństwo zawarto w przytomności świadków Antoniego Sławkowskiego kuśnierza i Antoniego Wałkowickiego rolnika, obydwóch w Ostrowi zamieszkałych. KMO, 1837, poz. 32; Kazimierz Babecki, syn urodzonego Jana Babeckiego lat dwadzieścia trzy maiącego dziedzica cząstkowego na wsi Zułuzach Niemierzcach, na teraz w Ostrowi zamieszkałego i Maryanny z Wasilewskich lat dwadzieścia cztery maiącey. Dziecię urodzone w Ostrowi okazała Petronella Karpińska akuszerka w Ostrowi zamieszkała w czasie niebytności Oyca nowoochrzczonego w przytomności świadków Franciszka Nowowieyskiego gospodarza rolnego i Józefa Zaborowskiego Stolarczyka obydwóch w Ostrowi zamieszkałych. KUO, 1838, poz. 29; Umarł w Ostrowi Kazimierz Babecki miesiąc żyjący, syn Jana i Maryanny. Świ adkowie: Paweł Wasilewski i Tomasz Nowowieyski. KZO, 1838, poz. 41; Alexander Babecki lat mający 2 syn Alexandra i Jozefy z Bojarskich /podług oświadczenia żony/ stan ojca porucznik w Pułku Galickiem, urodzony w Grodnie a przy matce żyjący. KZO 1855, poz. 265; nazwisko utworzone od n. msc. Babc (płoc., gm. Sierpc, Rościszewo) (za: NP 1, s. 12).

This site is registered on wpml.org as a development site.