A A+ A++

Social media

Wojciech Bierdziński, syn Tekli Bierdzińskiej wyrobnicy w Ugniewie urodzony a w Stoku przy matce zamieszkały. KZO, 1844, poz. 36; nazwisko utworzone od podst. bard-, por. ap. barda ‘topór’, stp. bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gw. bardo ‘wzgórze’ (za: NP 1, s. 20).

This site is registered on wpml.org as a development site.