A A+ A++

Social media

Maryanna Burczewicz, córka Jakoba, Maystra Kunsztu Szewckiego Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Ludwiki z Borkowskich, urodziła się w Domu naiętym u Jakoba Jaszgarzewskiego pod Numerem Dwuchsetnym trzecim przy Ulicy Wileńskiey. Dziecię okazano w przytomności Jana Kureli Maystra Kunsztu Garbarskiego, tudzież Woyciecha Raczkowskiego Maystra Kunsztu Szewskiego, obydwoch Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1809, poz. 78; Maryanna Burciewicz, córka Jakuba, niegdy szewca i Ludwiki z Borkowskich, teraz wyrobnicy w Ostrowi, umarła w domu pod numerem 94, co poświadczają Piotr Karczewski kuśnierz i Stanisław Łosicki szewc, obydwa w Ostrowi zamieszkali. KZO 1813, poz. 108; Maryanna Burciewicz, córka Jakuba, niegdy szewca i Ludwiki z Borkowskich, teraz wyrobnicy w Ostrowi, umarła w domu pod numerem 94, co poświadczają Piotr Karczewski kuśnierz i Stanisław Łosicki szewc, obydwa w Ostrowi zamieszkali. KZO 1813, poz. 108; nazwisko utworzone od ap. burczeć ‘krzyczeć, warczeć’ (za: NP 1, s. 63).

This site is registered on wpml.org as a development site.