A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Ucz. Jozefem Burczakiem, włościanem we wsi Zakrzewku na gospodarstwie osiadłym, synem Jana i Ludwiki a Jozefą Zadrożanką, przy matce w Komorowie zostaiącą, córką Szczepana i Agnieszki z Michalików. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Uczciwych Antoniego Romańczuka włościana ze wsi Sulęcina, Tomasza Zadrogi gospodarza w Komorowie, Kazimierza Rzepeckiego garbarza w Ostrowi i Piotra Kaspury rolnika czynszowego z Kaspry. Komorowo, KMO 1816, poz. 17, 16; Szymon Burczak lat dwadzieścia trzy iak dowodzi metryka w Summaryuszu pod Numerem sto trzydzieści siedm, syn Franciszka i Katarzyny z Audyckich małżonków niezyiących iak dowodzą wyciągi z akt urzędu stanu cywilnego Gminy Jelonkowskiey pod Numerem sto trzydzieści osiem i sto trzydzieści dziewięć w Wsi Zakrzewku parafii Jelonkowskiej urodzony i tamże zamieszkały Kawaler dla braku oyca i krewnych bez assystencyi stawaiący, także Małgorzata Nowakowna lat dwadzieścia ieden iak dowodzi metryka z ksiąg kościoła Jelonkowskiego pod Numerem sto czterdziestym, córka Walentego i Angeli z Sobieszczyków

This site is registered on wpml.org as a development site.