A A+ A++

Social media

Wielmożny Ignacy Kleczkowski mąż Wielmożney Józefy z Doliwów a syn niegdy Józefa i Małgorzaty z Drewnowskich małżonków, Dziedzic Dóbr Obrytki i tamże za życia zamieszkały Woyt Gminy Obrytki czyli Kaliańskiey [prawd. Kielańskiey] w Woiewodztwie Augustowskim, żyiąc lat pięćdziesiąt cztery, umarl w Domu pod Numerem dziewiątym w Ostrowi. Poświadczyli Wielmożny Antoni Grabowski Zastępca Woyta Gminy Kieliańskiey Obwodu Augustowskiego w Wsi Obrytki zamieszkały lat trzydzieści cztery i Jegomość Pan Bonifacy Janczewski w Mieście Ostrowi zamieszkały lat pięćdziesiąt cztery, obydway nie krewni przy śmierci zmarłego będący. KZO 1825, poz. 100; …zostało zawarte religijne Małżeństwo pomiędzy Urodzonem Walentem Kleczkowskim kawalerem pisarzem prowentowym w Lubiejewie, urodzonym w Kleczkowie z Piotra i Weroniki z Czartoryiskich dziedzicznie w Kleczkowie zamięszkałych lat 36 mającym a Zuzanną Wysocką panną córką Urodzonych Jana i Anieli z Kwaśniewskichdządcow Dobr Lubiejewa lat 19 mającą. KMO 1850, poz. 14; Adolf Jan Kleczkowski, syn Walentego Rządcy Dóbr Lubiejewa i Zuzanny z Wysockich, Lubiejewo. KUO 1858, poz. 56; nazwisko utworzone od n. msc. Maz. Kleczkowo, ostroł., gm. Troszyn (za SEM cz. 3., s. 76) formantem -ski.

This site is registered on wpml.org as a development site.