A A+ A++

Social media

Maryanna Kozka, córka Mikołaya, rolnika Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Tekli z Ogonowskich. Dziecię okazano w przytomności Kacpra Woycikowskiego, Gospodarza rolnego Stanu Mieyskiego Radnego w Magistracie Miasta Ostrowi tudzież Tomasza Ziękiewicza Maystra Kunsztu Kuśmierskiego. KUO 1808, poz. 25; Maryanna Kozka, lat dwa tylko żyiąca, Corka Jana Kozki i Doroty z Zawiszow w Ostrowi zamieszkałych pod numerem Sto sześćdziesiąt sześć, umarła, co poświadczają Jan Kłos rolnik, tudzież Maciey Mężenski podobnież rolnik, obydwa stanu miejskiego, blizcy sąsiedzi. KZO 1810, poz. 35; Brygida Kozka, córka Jana, rolnika w Ostrowi zamięszkałego i Doroty z Zawiszow, urodziła się w Domu swych Rodzicow pod Numerem Sto pięć, co poświadczają Kazimierz Zawisza krewny i Stefan Przanska, obydwa gospodarze rolni w Ostrowi zamięszkali. KUO 1810, poz. 65; Maryanna Kozka, córka Grzegorza, rolnika stanu miejskiego w Ostrowi zamieszkalego i Rozalii z Trzonków, urodziła się w domu swych rodziców pod Numerem dziewięćdziesiąt siedem, co poświadczają Kacper Rzepecki stolarz i Piotr Karczewski Kusmierz, obydwa w Ostrowi zamieszkali sąsiedzi. KUO 1811, poz. 91; Franciszek Koska, syn Mikołaia, Rolnika Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Tekli z Ogonowskich, urodził się w domu rodzicow pod numerem Sto pięć. Dziecię okazano w przytomności Tomasza Dzieńkiewicza Kusmierza i Rocha Opolskiego [w podpisie: Opulski] rolnikow, obydwóch nie krewnych, w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1811, poz. 48; Franciszek Xawery Kozka, syn Jozefa Kozki alias Kozłowskiego, pod Officera Pułku trzeciego piechoty Batalionu drugiego Kompanij drugiey w Mieście Pradze teraz podług podania Konststuiący i tu dla odwiedzenia swych krewnych przybyły oraz Maryanny z Adamskich, urodził się w domu Matki stawaiącego Imieniem Agnieszki Koscyny Wdowy pod Numerem dziewięćdziesiąt siedem. Dziecię okazano w przytomności Piotra Karczewskiego Kusmierza i Stefana Maliszewskiego rolnika, nie krewnych w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1811, poz. 83; Brygida Koska, córka Jana, gospodarza rolnego i Doroty z Zapiskow w Ostrowi zamieszkałych, umarła, co poświadczaią Franciszek Wilczyński i Maciey Mężeński, obydwa gospodarze rolni stanu miejskiego z Ostrowi. KZO 1812, poz. 15; Maryanna Kozka, córka Jozefa wyrobnika i Małgorzaty Zengotowny, w Kozkowiźnie zamieszkałych, umarła, co poświadczaią Piotr Brzostek i Woyciech Brzostek, obydwa gospodarze rolni stanu wieyskiego stanu miejskiego z Kozkowizny. KZO 1812, poz. 20; Frańciszek Koska, syn Mikołaja rolnika i Tekli z Ogonowskich, umarł w domu

This site is registered on wpml.org as a development site.