A A+ A++

Social media

Szprynca Langlib, córka Starozakonnego Sendera Wyrobnika w Ostrowi zamięszkałego i Chai Langlibowey. KUOb 1827, poz. 26; Royza Langlib, córka Starozakonnego Sendera Wyrobnika w Ostrowi zamięszkałego i Chai Szmulowney. KUOb 1828, poz. 23; Sender Langleb lat 30, został zabity pod wsią Porębą w r. 1831, Szynkarz Soli lat 36 w Ostrowi zamieszkały, syn Icka i Cyrli Abramowny, mąż Chai Szmulowny. KZOb 1832, poz. 4; Sender Sendrowicz Langleb, syn zabitego Starozakonnego Sendera Langleba i wdowy Chai Szmulowny. KUOb 1832, poz. 18; Sender Langleb Starozakonny lat 30, szynkarz soli, syn Ićka Langleb i Cyrli Abramowny, mąż Chai Szmulowicz, w 1831 r. zabity został pod wsią Porębą. KZOb 1832, poz. 4; …zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnymi Abramem Sendrowiczem Langleb kawalerem lat 18 urodzonym w Ostrowi z Sendra Ićkowicza i Chaj Szmulowny przy matce wdowie solarce zamieszkałym i Sorą Fejgą Mortkowną Goldbarg panną lat 16 urodzoną w Ostrowi z Mortki Majerowicza i Ryfki Cyrli Jankelowny młynarzy. KMOb 1848, poz. 2; Chana Rejza Langleb, córka Arona Sendrowicza Langleba wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Małki Mortkownej. KUOb 1850, poz. 39; Cyrla Langlejb, córka Arona Sendrowicza Langlejba handlarza zboża w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Małki Mortkowny. KUOb, 1852, poz. 36; Sender Szmul Langlejb, syn Abrama Sendrowicza Langlejba wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Sory Fejgi Mortkowny. KUOb, 1853, poz. 65; Herszek Motel Langlejb, syn Arona Joszka Sendrowicza Langlejba wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Małki Mortkowny. KUOb, 1856, poz. 14; Michel Abramowicz Langlejb 10 miesięcy, zmarły syn Abrama i Małki małżonków Langlejb wyrobników, Ostrów. KZOb 1859, poz. 11; Moszk, syn Arona Senderowicza Langlejb handlarza i Małki Motlawny, Ostrów. KUOb 1861, poz. 12; Jospa Rejza, córka Abrama Senderowicza Langleb [w rejestrze Langlejb] handlarza i Fejgi Mortkowny, urodzony w 1862 r., Ostrów. KUOb 1863, poz. 48; Szaja Szmulowna Sendrowa Langlejb 62 l., zmarła wdowa wyrobnica, matka Arona Joszka, Szmula, Zawela Abrama i Spryny, Ostrów. KZOb 1865, poz. 2; Chaja Necha, córka Abrama Senderowicza Langlejb wyrobnika i Fejgi Mordkowny, urodzona w 1865 r., Ostrów. KUOb 1866, poz. 92; Aron Jośk

This site is registered on wpml.org as a development site.