A A+ A++

Social media

Motel Meyerowicz, syn Moska i Gutki Moskowiczowny, w Ostrowi pod numerem Siedmnastym przy Ulicy Pułtuskiey mieszkających, umarł, co poświadczają Jankiel Jakubowicz rzeznik, tudzież Peysach Chaimowicz Szklarz, obydwa w Ostrowi zamieszkali sąsiedzi. KZO 1809, poz. 3; Starozakonny Osior Joskowicz i Szlama Szymowicz, obydwa kramarze w Ostrowi, oświadczyli, że Boruch Mejerowicz, Rochli z domu Jankielowney, w służbie za (?) winiarza zostaiący, syn niewiadomych rodziców, umarł w domu naiętym u Meiera Hirszkowicza przy Rynku pod numerem 18. Ostrów, KZO 1815, poz. 42; Dziecię nieżywourodzone Mejerowicz w Domu pod Numerem sto czterdziestym ze Starozakonnego Mejera Bendetowicz Sendak lat czterdzieści ośm Garbarza i Margoli Abrahamowny lat trzydzieści sześć małzonków w Mieście Ostrowi zamieszkałych. Poświadczyli Starozakonny Janiel Litmanowicz Talmuder lat pięćdziesiąt trzy i Peysa Jankielowicz Talmuder lat trzydzieści trzy w Mieście Ostrowi zamieszkali, niekrewni bliscy Sąsiedzi. KZO 1825, poz. 63; nazwisko utworzone od n. os. Majer (za: NMK s. 240); od ap. śrwniem. meier, meiger ‘dzierżawca, zarządca, gospodarz’ (za: SEM cz. 5, s. 172) formantem

This site is registered on wpml.org as a development site.