A A+ A++

Social media

Leyba Mortkowicz, Syn Berka Mortkowicza, Arędarza z Wioski Kozikow i Gytli Moszkowny, urodził się w Domu naiętym w Dobrach WW. Heronima Zielęskiego pod Numerem pierwszym przy drodze przez Wieś idącey. Dziecię okazano w przytomności Mędla Faybowicza Arędarza, tudzież Dawiada Peyśiowicza Andlem się bawiącego, obydwoch w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1808, po. 70; Mortek Mordkowicz, syn Osiera, Szynkarza Wyznania Moyzeszowego w Ostrowi zamięszkałego i Etli z Zelmanowiczów, urodził się w Domu swych Rodzicow pod Numerem Trzydzieści dwa, co poświadczają Gerszon Leybowicz i Josk Lewkowicz, Szynkarze w Ostrowi zamieszkali. KUO 1810, poz. 40; Mortek Mortkowicz, syn Berka, Szykarza w Ostrowi zamięszkałego i Feygi z Beniaminow, urodził się w Domu naietym u Macieia Męzeńskiego pod Numerem trzydzieści pięć, co poświadczają Gerszon Leybowicz Szynkarz i Jerata Ickowicz rzeznik, obydwa stanu czyli Wyznania Moyzeszowego niekrewnych w Ostrowi zamięszkałych. KUO 1810, poz. 42; Mortka Mortkowicz, rok ieden żyiący, syn Judki, przy rodzicach żywiącego się i Szprycy z (?) Feszków, umarł w domu naiętym u Jozefa Zapiska pod Numerem 23 przy Rynku, co poświadczają Mendel Leybowicz Rzeznik w Miescie Ostrowi tudziesz Mendel Feibowicz, Arędarz karczmy do Ekonomii Brokowskiey należący, podobnież w Ostrowi zamieszkały, obydwa niekrewni. KZO 1811, poz. 77; Sora Mordkowicz, córka Judki, przy rodzicach żywiącego się, w Ostrowi zamieszkałego i Szpryncy z Joskow, urodziła się w domu naiętym u Osiora Mordkowicza szynkarza pod Numerem trzydziestym drugim. Dziecię okazano w przytomności Leizora Szaiowicza Wyrobnika i Nosyna Boruchowicza piekarza, obydwóch niekrewnych w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1811, poz. 59; Osior Mordkowicz, syn Berka, Szynkarza w Ostrowi zamieszkałego i Feigi z Beniaminow, urodził się w domu naiętym u Macieja (?) Męzińskiego pod Numerem trzydzieści pięć. Dziecię okazano w przytomności Jakoba jankielowi cza i Gerszona Leibowicza, Szynkarzy, nie krewnych, w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1812, poz. 93; Mosk Mortkowicz, syn Osiora, szynkarza trunkow w Ostrowi zamieszkałego i Elki z Zelmanow, urodził się w domu oyca pod numerem trzydziestym drugim w Rynku. Dziecię okazano w przytomności Mendla Faybowicza, arędarza karczmy woytowskiey

This site is registered on wpml.org as a development site.