A A+ A++

Social media

Bartłomiej Nadrowski, żonaty, gospodarz rolny lat czterdzieści maiący w Ostrowi zamieszkały, Syn Dawida i Matki niewiadomego nazwiska, umarł w domu swoim pod Numerem sto dwa przy Ulicy Wileńskiey na przedmieściu, co poświadczają Maciey Męzeński gospodarz rolny i Antoni Wołkowicki Organista Koscioła Ostrowskiego gospodarz rolny, obydwa Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkali. KZO 1810, poz. 22; Paweł Nadrowski, syn Bartłomieia, rolnika stanu miejskiego w Ostrowi zamieszkałego i Franciszki z Kozków, co poświadczają Maciey Męzenski i Jan Kozka, rolnicy, krewni bliscy w Ostrowi zamieszkali. KUO 1811, poz. 88; Paweł Nadrowski, trzy kwartały żyiący, syn niegdy Bartłomieia, rolnika w Ostrowi zamieszkałego i Franciszki Kozczanki, umarł w domu Matki pod Numerem Sto osmdziesiąt dwa, co poświadczają Wincenty Swiderek rolnik i Jan Wilczenski Bednarz, obydwa w Ostrowi zamieszkali, nie krewni. KZO 1811, poz. 45; nazwisko utworzone od n. msc. Nadróż (włoc., gm. Rogowo) (za: NP 2, s. 133).

This site is registered on wpml.org as a development site.