A A+ A++

Social media

…zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnymi Moszkiem Chanowiczem Naguszewer kawalerem lat 23 urodzonym we wsi Nagoszewie z Chony Chaimowicza i Ryfki Pinchsowny, w mieście Broku przy matce wyrobnicy zamieszkałym i Etką Sendrówną Kapotnik panną lat 17 urodzoną w Ostrowi z Sendra lejbowicza i Mirli Lejbówny krawców. KMOb 1847, poz. 2; Moszk Nysen Naguszewer 45 l., zmarły syn Chuny i Michli małżonków Nagoszewer, pozostawił żonę Chaję Surę zamieszkałą w m. Ostrów (brak innych danych), Ostrów. KZOb 1876, poz. 20; nazwisko utworzone od por. NAGUSZEWSKI formantem -er.

This site is registered on wpml.org as a development site.