A A+ A++

Social media

Marcelli Olbryś syn bez Mężney Rozalii, urodzony w Komorowie. KUO 1848, poz. 143; Marcelli Olbryś tygodni 6 maiący syn Rozalii bez mężney, urodzony w Komorowie. KUO 1848, poz. 216; Ewa Olbryś 12 lat mająca córka Marcina wyrobnika w Pałapusie i Rozalii z Nietubyciow, urodzona w Rynku Wsi, a w Pałapusie mieszkająca. KZO 1855, poz. 81; Jozefa Olbryś rok 1 mająca córka Marcina gospodarza w Pałapusie i Rozalii z Nietubyciow, urodzona w Rynku. KZO 1855, poz. 87; Marcin Olbryś gospodarz, syn niegdy Maryanny Olbryś bezżennej, urodzony w Porębie, w Pałapusie zamieszkała, 38 l., wdowiec po Rozalii z Nietubyciów, także Katarzyna Sikorzanka panna, córka niegdy Jana i Łucyi z Kowalów, urodzona i zamieszkała wPałapusie, wyrobnica, 22 l. KMO 1858, poz. 39; Bezimienna Olbryś, córka Marcina gospodarza i Rozalij z Nietubyciów, Pałapus (chrzest z wody). KUO 1858, poz. 86; Rozalia Olbryś 40 l., zmarła żona Marcina, córka niegdy Sefana i Anny małżonków Nietubyć, urodzona w Jeleniach, Pałapus. KZO 1858, poz. 40; Rozalia Olbryś, córka Marcina gospodarza i Katarzyny z Sikorów, Pałapus. KUO 1859, poz. 138; Kornella Olbryś, córka Marcina gospodarza i Katarzyny z Sikorów, Pałapus. KUO 1862, poz. 154; nazwisko utworzone od im. Albert, z germ. Adalbert, pochodzącego od ap. adal ‘szlachetny’ + ap. berth ‘jasny, sławny’ (za: NP 1, s. 2-3).

This site is registered on wpml.org as a development site.