A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenia Małżeństwa między Janem Olexiakiem, wdowcem po Maryanni Zulickiey, we wsi Zakrzewku zamieszkałym, synem Michała i Elzbiety Baraniakowney, iuż nieżyiących z iedney a Małgorzatą Pawliczakowną Panną, córką Franciszka Pawliczaka wyrobnika w Zakrzewku i Elzbiety niewiadomego nazwiska z drugiey strony. KMO 1811, poz. 10; Jan Olexiak i Małgorzata Pawliczakowna, na słuzbie we wsi Lubieiewie zostająca zostali połączeni Węzłem Małżeństwa. Akt spisano w przytomności Antoniego Okorowskiego Zduna we wsi Prosienicy, Piotra Wandziaka z Lubieiewa, Jana Sikory z Pałapusa i Idziego Zaiaca, brata stryjecznego wchodzącego w Stan Małżeński, trzech pierwszych nie krewnych. KMO 1811, poz. 8; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Oleksy, formy im. Aleksy, łac. Alexius < z grec. ‘bronię, strzegę’ (za: SEM cz. 2, s. 7).

This site is registered on wpml.org as a development site.