A A+ A++

Social media

Jan Olszewski, syn Katarzyny i Piotra ze wsi Tork blisko Miasta Przemysla w Gallicyi wschodniey i Maryanna Zalewska Panna corka Andrzeja Zalewskiego i Małgorzaty z Bodzanowskich, maiaca podług metryki wyiętey z Xiąg Kościoła Miasta Stoczka w Gallicyi lat dwadzieścia sześć połączeni są z sobą węzłem Małżeństwa. Akt spisany w przytomności Stanisława Soszki rodzonego wuia małżonka, Kazimierza Zawiszy oraz Bernarda Kankosia i Antoniego Swiderka, wszystkich gospodarzy rolnych mieście Ostrowi zamieszkałych. KMO 1809, poz. 2; Jędrzey Olszewski, syn Patryczusża, Maystra Kunsztu Rymarskiego Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Maryanny z Koskow, urodził się w Domu Oyca pod Numerem Sto czterdzieści siedm. Dziecię okazano w przytomności Tomasza Ziękiewicza Maystra Kunsztu Kuśmierskiego, tudzież Piotra Karczewskiego także Maystra Kunsztu Kuśmierskiego, obydwa Stanu Mieyskiego w Mieście Ostrowi zamieszkali. KUO 1809, poz. 89; Andrzej Olszewski, lat dwa żyiący, syn Patrycego szewca w Ostrowi zamieszkałego i Maryanny z Kozków, umarł w domu Rodziców pod Numerem 131 przy Ulicy Koscielney, co poświadczają Kazimierz Grochowski Rolnik tudziesz Jakob Zapisek rolnik, obydwa Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkali. KZO 1811, poz. 79; Franciszek Olszewski, syn Patrycego, Szewca w Ostrowi zamieszkałego i Maryanny z Noskow, urodził się w domu rodzicow pod Numerem Sto trzydzieści. Dziecię okazano w przytomności Franciszka Mogielnickiego i Felicyana Ogonowskiego, rolnikow Stanu Mieyskiego nie krewnych, w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1812, poz. 141; Franciszek Olszewski, tydzień ieden żyiący, syn Patrycego Szewca i Maryanny z Kozkow, umarł w domu Rodzicow w Ulicy Koscielney pod Numerem Sto Trzydzieści, co poświadczają Mikołay Kozka i Jozef Dzieniszewski, obydwa Gospodarze rolni w Ostrowi zamieszkali, nie krewni. KZO 1812, poz. 91; …zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Sław. Patrycym Olszewskim, wdowcem po Maryannie z domu Kozkowney, maystrem szewcem stanu mieyskiego w Ostrowi, synem Marcina i Scholastyki a Sław. Anną Ryniewiczowną, córką Sław. Jozefa i Maryanny z Tarnowskich.

This site is registered on wpml.org as a development site.