A A+ A++

Social media

Piotr Teodorski, syn Balbiny Teodorskiey niezamężney lat 23 maiącey z Ostrowi. Świadkowie: Stanisłąw Gąsowski, Mikołaj Chojnowski i Stanisław Sapicha. KUO, 1839, poz. 13; nazwisko utworzone od im. Teodor, gr. Theódōros, to od Theós ‘Bóg’ + dõron ‘dar’ (za: NP 2, s. 602-603) formantem -ski.

This site is registered on wpml.org as a development site.