A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Janem Włodkowskim, ekonomem stanu szlacheckiego we wsi Lubieiewo, synem Bartłomieia ze wsi Cwalin Dużych i Maryanny Cwalinowney a panną Sasinowską, córką Michała, rolnika w Rosochatem i Maryanny Gorzkowney. Małżeństwo zostało zawarte w obecności Onufrego Choynowskiego Komisarza dóbr Lubiewa, Bernarda Przezdzieckiego rolnika ze wsi Sędziwuiow, Franciszka Kraiewskiego rolnika z tejże wsi stanu szlacheckiego i Piotra Podbielskiego, sołtysa z Lubiewa stanu wieyskiego. Komorowo, KMO 1813, poz. 9, 5; urodzony Jan Włodkowski 45 l., urodzony w parafii Mały Płock, wdowiec po Rozalii z Sasinowskich, Ekonom z Sulencina parafia Jelonki, syn niezyiących Bartłomieia i Maryanny z Cwalinów z Cwalin parafia Mały Płock, także urodzona Maryanna Gałecka 25 l., Panna z Lubieiewa, córka nieżyiącego Stanisława i Maryanny z Szreyterow 60 l. z Ład parafia Czerwin. KMO 1820II, poz. 9; Berek Włodkowski, syn Herszka Ićkowicza wyrobnika w Ostrowi i Ryfki Szymchowny. KUOb 1846, poz. 75; Michel Włodkowski, syn Herszka Lejby Ićkowicza Włodkowskiego wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Ryfki Szymchowney. KUOb, 1851, poz. 13; Jankiel Włodkowski, syn Herszka Leyby Ićkowicza Włodkowskiego, wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Ryfki Szymchówny. KUOb, 1852, poz. 29; Aron Herszkowicz Włodkowski kawaler 21 l., urodzony i zamieszkały w Ostrowi, syn Herszka Ićkowicza i Ryfki Szymchówny małżonków Włodkowskich handlarzy, także Sura Ryfka Lejbówna Żyłkowicz panna 24 l., urodzona w Mieście Nowogrodzie, obecnie przy familii w Ostrowi zamieszkała, córka Lejbki Chajmowicza Żyłkowicz żyjącego handlarza w Nowogrodzie i niegdy Estery Salamównej. KMOb 1860, poz. 2; Estera, córka Arona Herszkowicza Włodkowski wyrobnika

This site is registered on wpml.org as a development site.