A A+ A++

Social media

Marcin Kubat, syn Bartłomieya, rolnika Stanu Wieyskiego we Wsi Kozikach zamięszkałego i Barbary z Zaiąców, urodził się w Domu Oyca swego pod numerem piątym, co poświadczają Jan Kędzierek i Jakob Krawczyk, obydwa rolnicy Stanu Wieyskiego w Kozikach zamięszkali. KUO 1810, poz. 47; …zaszło przyrzeczenie Małżeństwa między Janem Kubatem, służącym u brata starszego we wsi Kozikach, synem niegdy Błazeia i Katarzyny z Krawczyków a Elzbietą Kędziorowną, Panną, córką Mikołaia i Agnieszki niewiadomego nazwiska. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Michała Gemzy, Tomasza Zadrogi, tudzież Marcina Zadrogi i Jakóba Nowaka, wszystkich Stanu Wieyskiego Gospodarzy rolnych we wsi Komorowie zamieszkałych. KMO 1810, poz. 21/20; Franciszka Kubata, Trzynaście Niedziel żyiąca, corka Jana, wyrobnika stanu wieyskiego w Kozikach zamieszkałego i Elzbiety Kędziorowny, umarła w domu naiętym u Jana Kędziorka pod Numerem Piatym, co poświadczają Maciey Kukuć i Jan Kędziorek, obydwa Gospodarze rolni w Kozikach zamieszkali, nie krewni. KZO 1812, poz. 63; Jakob Kubat, syn Bartłomieya, gospodarza

This site is registered on wpml.org as a development site.