Social media

Zbliżająca się 160. rocznica walk powstańczych, przypadająca na rok 2023, to idealny moment na uczczenie patriotyzmu i odwagi powstańców. Na przypomnienie, dlaczego stanęli do walki, o co walczyli i z jakimi konsekwencjami się mierzyli.

Powstanie 1863-1864 jest uznane za najdłużej trwający zryw niepodległościowy w epoce porozbiorowej. Włączono w nie wszystkie warstwy społeczeństwa. Niestety, zakończone zostało krwawymi represjami: wyrokami śmierci, zesłaniami na Syberię, karnymi wcieleniami do wojska, konfiskatami majątków czy wysokimi kontrybucjami. Konsekwencją ich była silna rusyfikacja ziem polskich, zaś samo powstanie wywarło ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej.

Na terenie ziemi ostrowskiej również doszło do krwawych walk powstańczych. Ostrowianie czynnie włączyli się w bój o wolność. Naszym zadaniem będzie więc przywołać sylwetki zapomnianych bohaterów lokalnych, miejsca pamięci po walkach, straceniach i mogiłach powstańców.

Questy śladami miejsc pamięci związanych z powstaniem styczniowym (jest ich trzy: pieszy, rowerowy i samochodowy) mają na celu przybliżenie historii regionalnej wydarzeń z lat 1863-64. Jedną z części składowych gry będzie dotarcie do licznych na terenie obecnego powiatu ostrowskiego miejsc pamięci – jak na przykład symboliczne upamiętnienia na miejscach stoczonych bitew, krzyże na miejscach straceń, mogiły powstańcze.

Ukazanie historii powstania styczniowego na ziemi ostrowskiej poprzez grę questową, z pewnością pozwoli w praktyczny sposób przyswoić wiedzę o regionie, nauczy orientacji w terenie, spostrzegawczości i gry zespołowej.

11 września 2023 roku odbyła się inauguracja questu.

This site is registered on wpml.org as a development site.