Social media

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Pamiątki kalejdoskopem przeszłości”! Termin konkursu został przedłużony do 5 marca 2024 roku.

Zachęcamy do podzielenia się w formie filmiku historią swojej najcenniejszej pamiątki rodzinnej. 

Wypełnij [formularz zgłoszeniowy], załącz [zgodę] na udział w konkursie i publikację wizerunku kandydata (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny kandydata!), wstaw link do pracy konkursowej – i gotowe!

W ocenie prac zostaną uwzględnione następujące kryteria:, poprawność opisania kontekstów historycznych i kulturowych, do których nawiązuje wybrany przedmiot, niepowtarzalność i wartość (również sentymentalna) przedmiotu, a także walory artystyczne materiału filmowego.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!

Koordynator projektu:

Adam Lubczyński
e-mail: alubczynski@muzeumpileckich.pl

This site is registered on wpml.org as a development site.