Social media

SP klasa IV

Czym jest muzeum?

Muzeum to unikatowa instytucja kultury. Dowiemy się, czym jest, kiedy powstało pierwsze muzeum w Polsce i kto je założył, czym są kolekcja, eksponat, replika, kim są kustosz, historyk, konserwator, co dzieje się z pamiątką, gdy trafia do muzeum. Dodatkowo poznamy zasady zachowania się w obiekcie muzealnym oraz zobaczymy przykłady różnych eksponatów.

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii w klasie IV szkoły podstawowej przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze chronologii historycznej: odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (I.1); w obszarze analizy i interpretacji historycznej: dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności (II.5); oraz w obszarze tworzenia narracji historycznej: posługiwanie się pojęciami historycznymi i wyjaśnianie ich znaczenia (III.2); a także celów szczegółowych w obszarze refleksji nad historią jako nauką: uczeń wyjaśnia, na czym polega praca historyka; odróżnia historię od dziejów legendarnych (III.1; III.4).

SP klasa IV

Historyczni detektywi

Muzeum to unikatowa instytucja kultury. Dowiemy się, czym jest, kiedy powstało pierwsze muzeum w Polsce i kto je założył, czym są kolekcja, eksponat, replika, kim są kustosz, historyk, konserwator, co dzieje się z pamiątką, gdy trafia do muzeum. Dodatkowo poznamy zasady zachowania się w obiekcie muzealnym oraz zobaczymy przykłady różnych eksponatów.

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii w klasie IV szkoły podstawowej przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze chronologii historycznej: odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (I.1); w obszarze analizy i interpretacji historycznej: dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności (II.5); oraz w obszarze tworzenia narracji historycznej: posługiwanie się pojęciami historycznymi i wyjaśnianie ich znaczenia (III.2); a także celów szczegółowych w obszarze refleksji nad historią jako nauką: uczeń wyjaśnia, na czym polega praca historyka; odróżnia historię od dziejów legendarnych (III.1; III.4).

SP klasa IV

Symbole narodowe

Czym są symbole narodowe? Gdzie możemy je spotkać? Podczas zajęć poznamy historię polskich symboli narodowych. Dowiemy się, czym jest godło, skąd pochodzą barwy narodowe: biel i czerwień, kiedy powstała polska flaga oraz jakie były dzieje polskiego hymnu. Nauczymy się, jak należy obchodzić się z flagą i jak zachować w czasie wykonywania hymnu.

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii w klasie IV szkoły podstawowej przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze chronologii historycznej: dostrzeganie ciągłości w rozwoju kulturowym (I.5); w obszarze tworzenia narracji historycznej: posługiwanie się pojęciami historycznymi i wyjaśnianie ich znaczenia (III.2); a także celów szczegółowych w obszarze najważniejszych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego: uczeń zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwowy), najważniejsze święta narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie (II.1).

SP klasa IV

Poznaj swoją rodzinę (a dowiesz się kim jesteś)

Wiele osób zadaje sobie pytanie: skąd pochodzę? Dopiero odkrywając przeszłość swojej rodziny, dowiadujemy się, kim byli nasi przodkowie, skąd się wywodzili, jak zasłużyli się dla ojczyzny. Poznajemy zapomniane zawody i imiona. Odkrywany bezcenne pamiątki rodzinne i historie z nimi związane. Genealogia to nauka, która może stać się również pasją. Podczas zajęć nauczymy się pojęć kojarzonych z tą dziedziną oraz z poszukiwaniami genealogicznymi, w czym pomogą nam opracowane historie rodzin Pileckich i Ostrowskich.

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii w klasie IV szkoły podstawowej przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze chronologii historycznej: odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (I.1); w obszarze analizy i interpretacji historycznej: krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków; dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we wsp

SP klasa IV

W ogrodzie Marii

Większość z nas na pytanie: „Jakie rośliny możemy zasadzić w ogrodzie?”, odpowie: pomidory, ogórki, marchew, truskawki itd. Podczas zajęć poznamy gatunki, które rosły w ogrodzie Marii. Porozmawiamy o uprawie i pielęgnacji roślin, a także o ich pochodzeniu. Rozwiążemy zagadki przyrodnicze oraz zagramy w grę karcianą „W ogrodzie Marii i Witolda”, przy okazji dowiadując się czegoś o naszych bohaterach, dawnych mieszkańcach tego domu.

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze wiedza: Poznanie różnych sposobów prowadzenia obserwacji i orientacji w terenie (I.2) oraz poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły (I.6).

Lekcja pozwala również na realizację podstawy programowej nauczania historii w klasie IV szkoły podstawowej przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze chronologii historycznej: dostrzeganie ciągłości w rozwoju kulturowym (I.5); w obszarze analizy i interpretacji historycznej: dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności (II.5); a także celów szczegółowych w obszarze elementów historii rodzinnej i regionalnej: uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych (I.2).

SP klasa IV

Od harcerza do żołnierza

Pierwszym mundurem, jaki nosił Witold Pilecki, był mundur skautowy. Dlaczego Witek chciał być harcerzem? Jak ukształtowało to jego charakter, poglądy i przyszłe życie? Jaką drogę pokonał, żeby na jej końcu stać się żołnierzem niezłomnym i poświęcić życie za ojczyznę? Przy okazji poznamy pojęcie źródła historycznego oraz rodzaje źródeł historycznych, a także – w ramach ciekawostki – dowiemy się, czym są szyfry, i nauczymy się z kilku z nich korzystać.

Lekcja pozwala na realizację podstawy programowej nauczania historii w klasie IV szkoły podstawowej przez osiąganie ogólnych celów na tym etapie edukacyjnym w obszarze analizy i interpretacji historycznej: krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków (II.1); w obszarze tworzenia narracji historycznej: konstruowanie ciągów narracyjnych przy wykorzystaniu zdobytych informacji źródłowych; przedstawianie argumentów uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci historycznych (III.1; III.3); a także celów szczegółowych w obszarze refleksji nad historią jako nauką: uczeń wyjaśnia, na czym polega praca historyka; rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych (III.1; III.3); oraz w obszarze postaci i wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej: uczeń sytuuje w czasie i opowiada o żołnierzach niezłomnych – Witoldzie Pileckim (IV.15).

This site is registered on wpml.org as a development site.